Høring - offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen

Resultat: Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.10.2011