Høring - utkast til lov om kommunalt pålegg om betalingsparkering (parkeringsloven)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har sendt på høring et utkast til lov om kommunalt pålegg om betalingsparkering (parkeringsloven). Frist: 15. september 2012.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2012

Samferdselsdepartementet har sendt på høring et utkast til lov om kommunalt pålegg om betalingsparkering (parkeringsloven).