Høring - Økt åpenhet om informasjon om eiere i aksjeselskaper

Nærings- og fiskeridepartementet sender i samarbeid med Finansdepartementet på høring flere mulige alternativer for å etablere en offentlig løsning med informasjon om eierskap i aksjeselskaper.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.03.2016