Høring - om endring av avtale om et felles marked for elsertifikater

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har fremforhandlet avtale om endring av avtale mellom Norge og Sverige om et felles marked for elsertifikater. Endringsavtalen sendes med dette ut på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 08.04.2015