Høring - om endringer Postens plikt til å tilby banktjenster

Samferdselsdepartementet sender på høring et forslag om endringer i Postens plikt til å tilby banktjenster.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.03.2012

Samferdselsdepartementet sender på høring et forslag om endringer i Postens plikt til å tilby banktjenster.

Posten Norge AS har gjennom en egen lov plikt til å tilby banktjenester i sitt ekspedisjonsnett over hele landet. Etterspørselen etter disse banktjenestene er sterkt redusert, og tjenesten er ulønnsom for Posten.