Høring - om forslag til forskrift om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for leger

Resultat: Forskrift med virkning fra 1. januar 2013

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.11.2011