Høring - om transport av levende fisk i havbruksnæringen

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2009