Høring - om transport av levende fisk i havbruksnæringen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2009