Høring - opphevelse av krav om fullsortiment for legemiddelgrossister og tiltak for å sikre forsyningssikkerheten for legemidler

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.08.2012