Høring - overføring av finansieringsansvaret for enkelte legemidler fra folketrygden til regionale helseforetak

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsfrist 15. mai 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 15.05.06