Høring - overføring av finansieringsansvaret for enkelte legemidler fra folketrygden til regionale helseforetak

Høringsfrist 15. mai 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 15.05.06