Høring - prikkbelastningsordningen

Samferdselsdepartementet sender nå på høring en rapport om revidering av prikkbelastningsordningen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.08.2009

Samferdselsdepartementet nedsatte i november 2008 en arbeidsgruppe for å gjennomgå regelverk og rutiner for prikkbelastningsordningen. Formålet med gruppens arbeid har vært å foreslå endringer som kan øke trafikksikkerhetseffekten av prikkbelastningsordningen og fjerne eventuelle organisatoriske svakheter i systemet.

 

Vi ber om at merknader blir sendt på e-post til postmottak@sd.dep.no.