Høring - rapport om tau- og kabelbaner

Samferdselsdepartementet nedsatte i mai 2007 en arbeidsgruppe for å foreta en gjennomgang av Taubanetilsynets oppgaver og foreslå eventuelle endringer. Rapporten ble lagt frem i februar 2008, og Samferdselsdepartementet ber nå om innspill og kommentarer til rapporten.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.06.2008

Samferdselsdepartementet nedsatte i mai 2007 en arbeidsgruppe for å foreta en gjennomgang av Taubanetilsynets oppgaver og foreslå eventuelle endringer. Rapporten ble lagt frem i februar 2008, og Samferdselsdepartementet ber nå om innspill og kommentarer til rapporten.