Høring - rapport om tau- og kabelbaner

Samferdselsdepartementet nedsatte i mai 2007 en arbeidsgruppe for å foreta en gjennomgang av Taubanetilsynets oppgaver og foreslå eventuelle endringer. Rapporten ble lagt frem i februar 2008, og Samferdselsdepartementet ber nå om innspill og kommentarer til rapporten.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.06.2008

Samferdselsdepartementet nedsatte i mai 2007 en arbeidsgruppe for å foreta en gjennomgang av Taubanetilsynets oppgaver og foreslå eventuelle endringer. Rapporten ble lagt frem i februar 2008, og Samferdselsdepartementet ber nå om innspill og kommentarer til rapporten.

Vår ref.:

Høringsbrev fra Samferdselsdepartementet 11. april 2008.

 

Vi gjør oppmerksom på en skrivefeil i rapporten. Arbeidsgruppen anbefaler at Taubanetilsynet i stedet for å utføre periodiske besiktigelser skal avlegge risikobaserte besøk, og i tabell 3 på side 30 skal det derfor stå "risikobasert besøk" - ikke "periodisk besiktigelse".

"Utredning om forskjellen mellom privat og offentlig utøvelse av tilsyn med taubaner" utarbeidet av advokat Sigmun Sandall på oppdrag fra Samferdselsdepartementet vil også være en del av departementets vurderingsgrunnlag.

 

Oversikt over hvem høringsbrevet er sendt til.

 

Til toppen