Høring - Ratifisering av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.09.2007