Høring - refusjon for legemidler utenfor godkjent indikasjon - legemiddelforskriften § 14-10

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.03.2012

Saken er ferdigbehandlet. Endret forskrift ligger på Lovdata