Registrering av enkeltpersoners kreditt til bruk ved kredittvurdering

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.02.2013

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender på høring et forslag om å etablere en ordning for registrering av enkeltpersoners kreditt som ikke er sikret ved registrert panterett til bruk ved kredittvurdering. En registreringsordning vil bidra til at finansforetakene har et bedre grunnlag for kredittvurdering ved søknad om lån og kreditt. Dette vil kunne hindre at personer tar opp større låne- og kredittforpliktelser enn det de kan betjene, og således forebygge alvorlige gjeldsproblemer i befolkningen.