Høring - Sørheimutvalget - Inntektssystemet for kommunene

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.01.2008

Sørheimutvalget ble nedsatt i desember 2006. Utvalget leverte sin rapport Forslag til forbedring av overføringssystemet for kommunene den 26. oktober 2007.  

  • Sørheimutvalet sin rapport
  • Tabell-vedleggene i Excel-format