Høring - takstregulativ for Avinors lufthavner for 2009

Høring av forslag til taksregulativ for Avinors lufthavner for 2009. Høringsfristen er 1. oktober 2008.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2008

Vedtakelse av takstregulativ for 2009, jf. forskrift 5.11.2008 nr. 1194 om avgifter vedrørende statens luftfartsanlegg og -tjenester (takstregulativet).

Til toppen