Høring - Tilskudd til nasjonale minoriteter - Kap 670 post 70 - kriterier for tildeling

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.09.2008