Høring - undersøkelse av kunstnernes inntekts- og arbeidsforhold

På oppdrag av Kultur- og kirkedepartementet har Telemarksforsking-Bø gjennomført en undersøkelse av inntekts- og arbeidsforhold for kunstnere. Departementet ber nå om høringsuttalelser fra berørte parter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.10.2008