Høring - undersøkelse av kunstnernes inntekts- og arbeidsforhold

På oppdrag av Kultur- og kirkedepartementet har Telemarksforsking-Bø gjennomført en undersøkelse av inntekts- og arbeidsforhold for kunstnere. Departementet ber nå om høringsuttalelser fra berørte parter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.10.2008

Vår ref.: 2006/00143 KU/KU1 ILK:sko

På oppdrag av Kultur- og kirkedepartementet har Telemarksforsking-Bø gjennomført en undersøkelse av inntekts- og arbeidsforhold for kunstnere.

Departementet ber med dette om høringsuttalelser til Telemarksforskings rapport om undersøkelsen, vedlagt. Rapporten er også tilgjengelig på departementets nettadresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd.

Frist for høringsuttalelser er 31. oktober 2008.

Uttalelsen bes sendt til Kultur og kirkedepartementet, både pr. brev og med e-post.

Postadresse: Kultur- og kirkedepartementet, postboks 8030 Dep, 0030 Oslo

E-post adresse: postmottak@kkd.dep.no.

 

Med hilsen

Øivind Danielsen e.f.
underdirektør

Inger Lise Kurseth
rådgiver


Vedlegg

 

Høringsinstanser

 

Den norske Forfatterforening

Forbundet Frie Fotografer

Grafill

Gramart

Husflidshåndverkerne (Norges Husflidslag)

Musikernes Fellesorganisasjon

Norsk Artistforbund

Norsk Barne- og ungdomsforfattere

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Norsk filmforbund

Norsk filmkritikerlag

Norsk Folkemusikk- og danselag

Norsk forening for komponister og tekstforfattere

Norsk Jazzforum

Norsk komponistforening

Norsk Kritikerlag

Norsk Oversetterforening

Norsk Revyforfatterforening

Norsk sceneinstruktørforening

Norsk skuespillerforbund

Norsk Tonekunstsamfund

Norske billedkunstnere

Norske Brukskunstnere

Norske Dansekunstnere

Norske Dramatikeres Forbund

Norske Filmregissører

Norske interiørarkitekter og møbeldesigneres Landsforening

Norske kunsthåndverkere

Norske Scenografer

Ny musikks komponistgruppe

Samisk Kunstnerråd

Spillskaperlaget

Unge Kunstneres Samfund (UKS)

ANSA

Kunsthøgskolen i Oslo

Kunsthøgskolen i Bergen

Norsk kvinnesaksforening

Norsk kulturråd

Fond for lyd og bilde

Fond for utøvende kunstnere

 

Til toppen