Høring - unntak fra forbudet mot fritidsfiske for vernede fiskefartøy som er unntatt fra kondemneringskravet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2011

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Riksantikvaren

Fiskeridirektoratet

Sjøfartsdirektoratet

Finnmark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkekommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune

Aust-Agder fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Østfoldfylkeskommune

Akershus fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune

Oslo fylkeskommune

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Fiskebåtredernes forbund

Pelagisk Forening

Norges Råfisklag

Norges Sildesalgslag

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag

Vest-Norges Fiskesalslag

Rogaland Fiskesalgslag

Skagerakfisk

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Fiskekjøpernes Forening

NHO Reiseliv

Landsorganisasjonen i Norge

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

Norsk Maskinistforbund

Innovasjon Norge

Finansnæringens Fellesorganisasjon

World Wide Fund for Nature (WWF), (Verdens Naturfond)

Norges Naturvernforbund