Høring - unntak fra forbudet mot fritidsfiske for vernede fiskefartøy som er unntatt fra kondemneringskravet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2011