Høring - unntak fra kondemneringskravet i strukturkvoteordningen for havfiskeflåten for fartøy som skal benyttes som rene reketrålere

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.08.2013