Høring - unntak fra kondemneringskravet i strukturkvoteordningen for havfiskeflåten for fartøy som skal benyttes som rene reketrålere

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.08.2013

Vår ref.: 14

Høringsbrev (PDF)

Det norske maskinistforbund 

Finansnæringens Fellesorganisasjon

Finnmark fylkeskommune

Fiskebåtredernes forbund

Fiskekjøpernes forening  

Fiskeridirektoratet

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Innovasjon Norge

Landsorganisasjonen

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag                            

Norges Råfisklag

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Norske Sjøoffiserers Forbund 

Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk Sjømannsforbund

Pelagisk Forening  

Rogaland fiskesalgslag

Sametinget

Skagerakfisk

Sunnmøre og Romsdal fiskesalslag AL

Troms fylkeskommune

Vest-Norges Fiskesalslag

Til toppen