Høring - utkast til endringer i postforskriften (om sonenøkkelsystem mv).

Samferdselsdepartementet sender med dette forslag til endringer i postforskriften på høring.

Status: På høring

Høringsfrist: 08.09.2017