Høring - utkast til forskrift om donasjon, uttak, testing, prosessering, konservering, oppbevaring og distribusjon av celler og vev

Høringsfrist 27.januar 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: