Høring - utkast til forskrift om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land (ny ordning for refusjon av pasienters utgifter til helsehjelp (ikke-sykehusbehandling) i andre EØS-land)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.08.2010