Høring - utkast til forskrift om tapping, testing, behandling, oppbevaring og distribusjon av humant blod og blodkomponenter, samt registrering og behandling av helseopplysninger (blodforskriften)

Høringsfrist 31. desember 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 31.12.04