Høring - utkast til forskrift om virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre i formaliserte arbeidsfelleskap

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.03.2012