Høring - utkast til forskrift om virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre i formaliserte arbeidsfelleskap

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.03.2012