Høring - utkast til mandat for Transnova

I statsbudsjettet for 2009 foreslår regjeringen å bevilge 50 millioner kroner til etableringen av Transnova-prosjektet. Samferdselsdepartementet har utformet et forslag til mandat for Transnova- prosjektet, og alle interesserte er velkommen til å komme med synspunkter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.11.2008

OPPDATERT: Transnova er under etablering i Vegdirektoratets teknologiavdeling i Trondheim.

I statsbudsjettet for 2009 foreslår regjeringen å bevilge 50 millioner kroner til etableringen av Transnova-prosjektet. Forslaget er en oppfølging av forliket i Stortinget om St.meld.nr. 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk.

Transnova skal være et ”Enova for transportsektoren”, og gi økonomisk støtte til prosjekter som kan redusere klimagassutslipp og annen forurensning fra transportsektoren. Transnova skal særlig være rettet mot tiltak som fremskynder bruk av miljøvennlige drivstoff til fordel for fossilt drivstoff. Transnova-prosjektet skal administreres av Statens vegvesen/Vegdirektoratet i Trondheim på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Samferdselsdepartementet har utformet et forslag til mandat for Transnova- prosjektet. Mandatet beskriver hva som skal være Transnovas overordnede målsetting og strategi, hvilke virkemidler prosjektet skal disponere, samt overordnede føringer på hvordan prosjektet skal innrettes. Arbeidet med mandatet er blitt fulgt av en referansegruppe med eksterne eksperter innen fagområdet transport og miljø.

Alle interesserte er velkommen til å komme med synspunkter. Innspill kan sendes til:

Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo

eller

per e-post til rådgiver Per Harald Sønstelid i Miljø- og kollektivtransportseksjonen i Samferdselsdepartementet: phs@sd.dep.no

Høringsfrist er 7. november 2008. 

Vår ref.:

Transnova skal være et ”Enova for transportsektoren”, og gi økonomisk støtte til prosjekter som kan redusere klimagassutslipp og annen forurensning fra transportsektoren. Transnova skal særlig være rettet mot tiltak som fremskynder bruk av miljøvennlige drivstoff til fordel for fossilt drivstoff. Transnova-prosjektet skal administreres av Statens vegvesen/Vegdirektoratet i Trondheim på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Samferdselsdepartementet har utformet et forslag til mandat for Transnova- prosjektet. Mandatet beskriver hva som skal være Transnovas overordnede målsetting og strategi, hvilke virkemidler prosjektet skal disponere, samt overordnede føringer på hvordan prosjektet skal innrettes. Arbeidet med mandatet er blitt fulgt av en referansegruppe med eksterne eksperter innen fagområdet transport og miljø.

Alle interesserte er velkommen til å komme med synspunkter. Innspill kan sendes til:

Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo

eller

per e-post til rådgiver Per Harald Sønstelid i Miljø- og kollektivtransportseksjonen i Samferdselsdepartementet: phs@sd.dep.no

Høringsfrist er 7. november 2008. 

 

Alle interesserte er velkommen til å komme med synspunkter. Innspill kan sendes til:

Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo

eller

per e-post til rådgiver Per Harald Sønstelid i Miljø- og kollektivtransportseksjonen i Samferdselsdepartementet: phs@sd.dep.no

Høringsfrist er 7. november 2008.

Til toppen