Høring - utkast til ny felles forskrift for vei- og jernbanesektoren om gjennomføring av kollektivtransportforordning (forordning nr. 1370/2007)

Høring - utkast til ny felles forskrift for vei- og jernbanesektoren om gjennomføring av kollektivtransportforordning (forordning nr. 1370/2007)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.11.2010

Høringens dokumenter finner du via toppmenyen.

Vår ref.: 09/1866

Les høringsbrevet (pdf)

Likelydende brev er sendt:

Alle departementene
Statsministerens kontor
Samtlige fylkeskommuner
Oslo kommune
Vegdirektoratet
Statens jernbanetilsyn
Jernbaneverket

Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Konkurransetilsynet
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Forbrukerrådet
Forbrukerombudet
Datatilsynet

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Det norske maskinistforbund
Hurtigbåtenes Rederiforbund
Kollektivtrafikkforeningen
KS – kommunenes interesse og arbeidsgiverorganisasjon
Landsorganisasjonen
HSH
NITO
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Rederiforbund
Norges Taxiforbund
Norges Turbilforbund
Norsk Jernbaneforbund
Norsk Kommuneforbund
Norsk Lokomotivmannsforbund
Norsk Rutebilarbeiderforbund
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffiserforbund
Norsk Styrmandsforening
Norsk Togoperatør Forening
Norsk Transportarbeiderforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Rederienes Landforening
Transportbedriftenes Landsforening
Transportbrukernes Fellesorgan
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Yrkestrafikkforbundet

NSB AS
NSB Nettbuss AS
Ruter AS
NSB Gjøvikbanen AS
Flytoget AS
Ofotbanen AS
Veolia AS
Oslo T-banedrift AS
Oslo Sporvogndrift AS
AS Gråkallbanen
Bergen Bybane

Transportøkonomisk institutt
Urbanet Analyse AS
For Jernbane

Til toppen