Høring - utkast til ny versjon om Reservasjonsregisteret

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.05.2009