Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - utredning av insentiver for kommersialisering av forskningsresultater

Formålet med utredningen er å få mer kunnskap om hvordan dagens insentiver for kommersialisering av forskningsresultater i UH-sektoren virker, og om det er behov for å gjøre endringer i dagens insentivstruktur.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 12.03.2019

Universiteter
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet
Nord universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
OsloMet – storbyuniversitetet
Universitetet i Sørøst-Norge

Statlige vitenskapelige høyskoler
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk
Norges handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges musikkhøgskole
Kunsthøgskolen i Oslo
Statlige høyskoler
Høgskolen i Innlandet
Høgskulen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
Samisk høgskole

Regionale helseforetak
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF

Andre aktører
Norges forskningsråd
Innovasjon Norge
SIVA
Patentstyret
InnoMed
ARD Innovasjon
Bergen teknologioverføring
Kjeller innovasjon
Innoventus sør
Inven2
NTNU Technology Transfer
Norinnova TTO
Nord innovasjon
Sintef TTO
Validé TTO
Forskningsinstituttenes fellesarena
Universitets- og høyskolerådet
Norsk venturekapitalforening
Finans Norge
Argentum
Investinor
Nysnø Klimainvesteringer AS
Norban
Connect
Founders Fund AS
NHO
Abelia
LO

Til toppen