Høring - utredning av overføring av driftsansvaret for jernbanegodsterminaler

Samferdselsdepartementet vil ha innspill om hvordan godsterminalene for jernbane bør driftes.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.06.2012

Samferdselsdepartementet vil ha innspill om hvordan godsterminalene for jernbane bør driftes. Høringen tar utgangspunkt i en utredning som Jernbaneverket har utarbeidet på oppdrag fra departementet.