Høring - utredning av overføring av driftsansvaret for jernbanegodsterminaler

Samferdselsdepartementet vil ha innspill om hvordan godsterminalene for jernbane bør driftes.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.06.2012

Samferdselsdepartementet vil ha innspill om hvordan godsterminalene for jernbane bør driftes. Høringen tar utgangspunkt i en utredning som Jernbaneverket har utarbeidet på oppdrag fra departementet.Vår ref.: 12/208

Les høringsbrev her

Les utredningen på Jernbaneverkets nettside.

Adresseliste

Arbeidsgiverforeningen Spekter
Baneservice AS
Bergen og omland havnevesen
Boreal Transport Bane
Bring Cargo AS
CargoLink AS
CargoNet AS
DHL International AS
Direktoratet for arbeidstilsynet
Green Cargo AB
Hector Rail AB
Hovedorganisasjonen Virke
Konkurransetilsynet
Kristiansand Havn KF
Kystverket
Landsorganisasjonen i Norge
Logistikk- og transportindustriens landsforening
LKAB
NHO Transport
NITO
Norges Lastebileier-Forbund
Norsk Jernbaneforbund
Norsk lokomotivmannsforbund
Norsk Transportarbeiderforbund
NSB AS
Nærings- og handelsdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings-, administrasjonsog
kirkedepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Havn KF

Peterson Rail AB
Railcare Tåg AB
ROM Eiendom AS
Rail Terminal Drammen AS
Schenker AS
Statens jernbanetilsyn
Stavangerregionen Havn AS
Tekna - Teknisknaturvitenskapelig forening
TollpostGlobe AS
Transportbrukernes
Fellesorganisasjon
Tromsø Havn
TX Logistikk AB
Tågåkeriet i Bergslagen AB
UPS - United Parcel Service Norway
Vegdirektoratet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Yrkestrafikkforbundet
Terminaldrift AS
KS Bedrift
Norsk Havneforening
Finansdepartementet

Til toppen