Høring - Forslag om opphevelse av lov 22. desember 1999 om handelsverksemd med brukte og kasserte ting (brukthandellova)

Status: Under behandling

Høringsfrist: 18.06.2019

Vår ref.: 16/1273

Høringsbrev.pdf

Høringsliste
Alle departementene
Alle fylkesmennene
Følgende kommuner: Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand, Drammen, Ålesund, Tønsberg, Fredrikstad, Skien, Porsgrunn
Regelrådet
Politidirektoratet
Oslo politidistrikt
NHO
Virke
Landsorganisasjonen i Norge
Fellesforbundet
Kommunenes sentralforbund
Tenden Advokatfirma AS
Finn.no
`Tise
LetGo