Høring - Forlengelse av midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 54 om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.09.2020

Vår ref.: 20/6735

Høringsbrev.pdf

Departementene

Brønnøysundregistrene
Finanstilsynet
Forbrukerrådet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Regelrådet
Skatteetaten
Økokrim

Handelshøyskolen BI
Norges Handelshøyskole
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø

Den Norske Advokatforening
Den norske revisorforening
Finans Norge
Hovedorganisasjonen Virke
Landsorganisasjonen i Norge
Norsk Landbrukssamvirke
Næringslivets hovedorganisasjon
Oslo Børs ASA
Regnskap Norge
Samvirkene
Stiftelsesforeningen
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes forbund
Verdipapirsentralen ASA

Advokatfirmaet BAHR AS
Advokatfirmaet Haavind AS
Advokatfirmaet Schjødt AS
Advokatfirmaet Thommessen AS
Advokatfirmaet Wiersholm AS
Ernst & Young Advokatfirma AS
KPMG Law Advokatfirma AS
Wikborg Rein Advokatfirma AS