Høring – Arbeidstillatelse for utenlandske sjøfolk på utenlandske skip i norsk innenriksfart

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.11.2007