Høring – Arbeidstillatelse for utenlandske sjøfolk på utenlandske skip i norsk innenriksfart

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.11.2007