Høring – endring av utlendingsforskriften § 49 – bortfall av bosettingstillatelse

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.10.2008