Høring – endring av forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (energimerkeforskriften)

Olje- og energidepartementet foreslår endringer i forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (energimerkeforskriften).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.06.2016