Høring – endring av utlendingsforskriften § 107 – gyldighetsperioden for flerreisevisum

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.09.2007