Høring – endring i Forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere

Bakgrunnen for den foreslåtte forskriftsendringen er omdanningen av stipend- og garantiinntektsordningene som ble varslet i Meld. St. 23 (2011-2012)Visuell kunst. Stortinget sluttet seg til forslagene i meldingen i Innst. 126 S (2012-2013)

Status: Under behandling

Høringsfrist: 08.05.2013

Bakgrunnen for den foreslåtte forskriftsendringen er omdanningen av stipend- og garantiinntektsordningene som ble varslet i Meld. St. 23 (2011-2012)Visuell kunst. Stortinget sluttet seg til forslagene i meldingen i Innst. 126 S (2012-2013)