Høring – endringer i forskningsetikkforskriften

Kunnskapsdepartementet har sendt ut forslag til endringer i forskrift om behandling av etikk og redelighet i forskning – forskningsetikkforskriften. Forslaget går ut på å gi de regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK-komitéene) adgang til å delegere visse typer saker til sekretariatet. Endringen er foreslått av komitéene, og vil tilrettelegge for mer effektiv og bedre saksbehandling av søknader om helsefaglig forskning. I tillegg foreslås tre mindre justeringer i forskriften.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.06.2013

Kunnskapsdepartementet har sendt ut forslag til endringer i forskrift om behandling av etikk og redelighet i forskning – forskningsetikkforskriften. Forslaget går ut på å gi de regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK-komitéene) adgang til å delegere visse typer saker til sekretariatet. Endringen er foreslått av komitéene, og vil tilrettelegge for mer effektiv og bedre saksbehandling av søknader om helsefaglig forskning. I tillegg foreslås tre mindre justeringer i forskriften.
(24.04.2013)

_____________________________________________________________________________

 

Dokumentene i saken (i PDF-format):
 

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF, 187 Kb)

Høringsnotat om forslag om endringer i forskrift om behandling av etikk og redelighet i forskning (PDF, 446 Kb)

 

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.


_____________________________________________________________________________


Denne saken er ferdigbehandlet av departementet med følgende resultat:


Kunnskapsdepartementet fastsatte 11. juli 2013 Forskrift om endring i forskrift om behandling av etikk og redelighet i forskning. Endringsforskriften er publisert på Lovdata.