Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring – endringer i forskningsetikkforskriften

Kunnskapsdepartementet har sendt ut forslag til endringer i forskrift om behandling av etikk og redelighet i forskning – forskningsetikkforskriften. Forslaget går ut på å gi de regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK-komitéene) adgang til å delegere visse typer saker til sekretariatet. Endringen er foreslått av komitéene, og vil tilrettelegge for mer effektiv og bedre saksbehandling av søknader om helsefaglig forskning. I tillegg foreslås tre mindre justeringer i forskriften.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.06.2013

Kunnskapsdepartementet har sendt ut forslag til endringer i forskrift om behandling av etikk og redelighet i forskning – forskningsetikkforskriften. Forslaget går ut på å gi de regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK-komitéene) adgang til å delegere visse typer saker til sekretariatet. Endringen er foreslått av komitéene, og vil tilrettelegge for mer effektiv og bedre saksbehandling av søknader om helsefaglig forskning. I tillegg foreslås tre mindre justeringer i forskriften.
(24.04.2013)

_____________________________________________________________________________

 

Dokumentene i saken (i PDF-format):
 

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF, 187 Kb)

Høringsnotat om forslag om endringer i forskrift om behandling av etikk og redelighet i forskning (PDF, 446 Kb)

 

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.


_____________________________________________________________________________


Denne saken er ferdigbehandlet av departementet med følgende resultat:


Kunnskapsdepartementet fastsatte 11. juli 2013 Forskrift om endring i forskrift om behandling av etikk og redelighet i forskning. Endringsforskriften er publisert på Lovdata.

 

 

Vår ref.: 10/5286

Høring - Forslag til endringer i forskrift om behandling av etikk og redelighet i forskning


Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i forskrift av 8. juni 2007 om behandling av etikk og redelighet i forskning (forskningsetikkforskriften) på høring.

I høringsnotatet foreslår departementet å endre forskningsetikkforskriften § 10 annet ledd slik at de regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) får adgang til å delegere formell vedtakskompetanse til sekretariatet i visse typer saker. I tillegg foreslås tre mindre justeringer.

Høringsnotatet med forslag til forskriftsendring er lagt ut på departementets hjemmeside på følgende adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no innen 05. juni 2013. Vi ber også om tilbakemelding dersom det ikke er merknader.

Departementet tar sikte på at forskriftsendringene trår i kraft 1. juli 2013. 


Med hilsen

Live Haaland (e.f.)                                                  
avdelingsdirektør

 

Tine Lund-Ness
førstekonsulent

Helse- og omsorgsdepartementet
De nasjonale forskningsetiske komiteene
REK vest
REK midt
REK nord
REK sør-øst
Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo
Medisinsk fakultet ved Universitetet i Bergen
Medisinsk fakultet ved Universitetet i Tromsø
Medisinsk fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Helsedirektoratet
Folkehelseinstituttet
Norges forskningsråd

Til toppen