Høring – Endringer i Patentstyrets avgiftsforskrift av 11. april 2003

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.11.2007