Høring – EU-kommisjonens grønnbok ”Preparing for a Fully Converged Audiovisual World: Growth, Creation and Values”

EU-kommisjonen offentliggjorde den 24. april 2013 Grønnboken ”Preparing for a Fully Converged Audiovisual World: Growth, Creation and Values”. Kulturdepartementet vil utarbeide et svar fra Norge til Kommisjonen og ber derfor om høringsinstansenes synspunkter på de spørsmål som reises i grønnboken.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 19.08.2013