Høring – Forskrift om bemanningsforetak/vikarbyrå

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.01.2008