Høring – forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2009

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter fastsettes for et kalenderår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tilbakebetalingsforskriften som skal gjelde for 2009, på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.11.2008

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter fastsettes for et kalenderår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tilbakebetalingsforskriften som skal gjelde for 2009, på alminnelig høring med høringsfrist 26. november 2008. Høringsdokumentene viser de endringene som er foreslått i forhold til de gjeldende forskrifter for 2008 og behandler de endringer som foreslås i tilbakebetalingsforskriften for 2009. Endringer av årstall og justering av satser vil bli foretatt før forskriften fastsettes.
(15.10.2008)

----------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (pdf-fil)

Høringsnotat om tilbakebetalingsforskriften for 2009 (pdf-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor (høringsnotatet er imidlertid bare publisert i PDF-format). Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF- eller HTML-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

 

For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

--------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet av departementet med følgende resultat:

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2009 ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 16.12.2008. Forskriften er publisert på Lovdata.