Høring – forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2013

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter fastsettes for ett kalenderår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tilbakebetalingsforskriften som skal gjelde for 2013 på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.12.2012

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter fastsettes for ett kalenderår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tilbakebetalingsforskriften som skal gjelde for 2013 på alminnelig høring.
(25.10.2012)


 

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF, 89 kB)

Høringsnotat – forslag til tilbakebetalingsforskrift 2013 (PDF, 88 kB)


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.



Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:


Kunnskapsdepartementet fastsatte 18. desember 2012 Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2013. Forskriften er publisert på Lovdata.