Høring – forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013–2014

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for ett undervisningsår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tildelingsforskriften for undervisningsåret 2013–2014 på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.01.2013

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for ett undervisningsår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tildelingsforskriften for undervisningsåret 2013–2014 på alminnelig høring.
(25.10.2012)


 
Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF, 109 kB)

Høringsnotat – forslag til tildelingsforskrift 2013–2014 (PDF, 246 kB)


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:


Kunnskapsdepartementet fastsatte 11. februar 2013 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013–2014. Forskriften er publisert på Lovdata