Høring – forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013–2014

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for ett undervisningsår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tildelingsforskriften for undervisningsåret 2013–2014 på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.01.2013

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for ett undervisningsår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tildelingsforskriften for undervisningsåret 2013–2014 på alminnelig høring.
(25.10.2012)


 
Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF, 109 kB)

Høringsnotat – forslag til tildelingsforskrift 2013–2014 (PDF, 246 kB)


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:


Kunnskapsdepartementet fastsatte 11. februar 2013 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013–2014. Forskriften er publisert på Lovdata