Høring – forslag om endring av strukturkvoteordningen for konvensjonelle havfiskefartøy

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.05.2012