Tariffnemndas høring – Forslag om fortsatt allmenngjøring av tariffavtaler

Forslag om fortsatt allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land, byggeplasser i Osloregionen og byggeplasser i Norge.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.09.2008