Høring – forslag om ny forskrift om tvangsmulkt

Høring – forslag om ny forskrift om tvangsmulkt med hjemmel i lov om offentlige anskaffelser § 17.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.08.2016