Høring – forslag om oppheving av konsensusprinsippet for styret i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.05.2011

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Norges Fiskarlag
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Landsorganisasjonen
Norges Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norges Kystfiskarlag
Innovasjon Norge
Norges forskningsråd

Til toppen