Høring – forslag om oppheving av konsensusprinsippet for styret i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.05.2011