Høring – forslag til endring i forskrift om andres bruk av innretninger

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.11.2012

Vår ref.:

Høringbrev

Høringsinstanser

Arbeidsdepartementet; Postboks 8019 Dep; 0030 OSLO

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet; Postboks 8036 Dep; 0030 OSLO

Finansdepartementet; Postboks 8008 Dep; 0030 OSLO

Fiskeri- og kystdepartementet; Postboks 8118 Dep; 0032 OSLO

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet; Postboks 8004 Dep; 0030 OSLO

Forsvarsdepartementet; Postboks 8126 Dep; 0032 OSLO

Helse- og sosialdepartementet; Postboks 8011 Dep; 0030 OSLO

Justis- og politidepartementet; Postboks 8005 Dep; 0030 OSLO

Kommunal- og regionaldepartementet; Postboks 8112 Dep; 0032 OSLO

Kulturdepartementet; Postboks 8030 Dep; 0030 OSLO

Kunnskapsdepartementet; Postboks 8119 Dep; 0032 OSLO

Landbruks- og matdepartementet; Postboks 8007 Dep; 0030 OSLO

Miljøverndepartementet; Postboks 8013 Dep; 0030 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet; Postboks 8014 Dep; 0030 OSLO

Samferdselsdepartementet; Postboks 8010 Dep; 0030 OSLO

Statsministerens kontor; Postboks 8001 Dep; 0030 OSLO

Utenriksdepartementet; Postboks 8114 Dep; 0032 OSLO

Direktoratet for naturforvaltning; Postboks 5672 Sluppen, 7485 TRONDHEIM

Fiskeridirektoratet; PB 185 Sentrum, 5804 BERGEN

Havforskningsinstituttet; Postboks 1870 Nordnes; 5817 BERGEN

Kystverket; Postboks 1502, 6025 ÅLESUND

Norges geologiske undersøkelse; Leiv Eirikssons vei 39, 7040 Trondheim

Norges vassdrags- og energidirektorat; Postboks 5091 Majorstuen; 0301 Oslo

Norsk institutt for naturforskning; Postboks 5685 Sluppen; 7485 Trondheim

Norsk polarinstitutt; Hjalmar Johansens gate 14; 9007 Tromsø

Oljedirektoratet; Professor Olav Hanssens vei 10, 4021 Stavanger

Petroleumstilsynet; P.b. 599, 4003 Stavanger

Sametinget; N-9730 Kárášjohka/Karasjok  

Sjøfartsdirektoratet; Postboks 2222; N-5509 Haugesund

Klima- og forurensningsdirektoratet; Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo

Statens kartverk; Kartverksveien 21;  3511 Hønefoss

Statens strålevern; Grini næringspark 13; 1361 Østerås

Statnett SF; Husebybakken 28, 0379 Oslo

Datatilsynet; Tollbugata 3, 0152 Oslo

Gassnova SF; Dokkvegen 10, Porsgrunn

Lyse Energi AS; Breiflåtveien 18; Mariero; 4017 Stavanger

Statkraft; Lilleakerveien 6, 0283 Oslo

Akershus fylkeskommune; Pb 1200 Sentrum, 0107 Oslo

Aust-Agder fylkeskommune; Postboks 788 Stoa; 4809 Arendal

Finnmark fylkeskommune; Henry Karlsens plass 1, 9800 Vadsø

Hordaland fylkeskommune; Agnes Mowinckels gate 5, 5008 Bergen

Møre og Romsdal fylkeskommune; Fylkeshuset, Julsundvegen 9; 6404 Molde

Nord-Trøndelag fylkeskommune; Postboks 2560, Seilmakergata 2, 7735 Steinkjer

Nordland fylkeskommune; Fylkeshuset; 8048 Bodø

Rogaland fylkeskommune; Postboks 130 4001 Stavanger

Sogn og Fjordane fylkeskommune; Askedalen 2, 6863 Leikanger

Sør-Trøndelag fylkeskommune; Postboks 2350 Sluppen, 7004 Trondheim

Telemark fylkeskommune; Fylkeshuset; 3706 Skien

Troms fylkeskommune; Strandveien 13, 9007 Tromsø

Vest-Agder fylkeskommune; Serviceboks 517 Lund 4605; Kristiansand S

Vestfold fylkeskommune; Svend Foynsgt. 9; 3126 TØNSBERG

Østfold fylkeskommune; Postboks 220; 1702 Sarpsborg

Fylkesmannen i Østfold; Statens hus, Vogtsgate 17, 1532 Moss          

Fylkesmannen i Vestfold; Postboks 2076, 3103 Tønsberg

Fylkesmannen i Troms; Strandvegen 13, 9007 Tromsø

Fylkesmannen i Telemark; Postboks 2603, 3702 SKIEN

Fylkesmannen i Nordland; Moloveien 10, 8002 Bodø

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag; Statens hus; Postboks 4710, Sluppen; 7468 Trondheim  

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag; Strandvegen 38, 7713 Steinkjer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal; Fylkeshuset, 6404 Molde

Fylkesmannen i Hordaland; Postboks 7310, 5020 Bergen  

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane; Njøsavegen 2, 6863 Leikanger  

Fylkesmannen i Aust-Agder; Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal  

Fylkesmannen i Finnmark; Statens hus, 9815 Vadsø

Fylkesmannen i Rogaland, Postboks 59, 4005 Stavanger

Fylkesmannen i Oslo og Akershus; Postboks 8111 Dep., 0032 OSLO

Akvaplan NIVA; Polar Environmental Centre; N-9296 Tromsø,

4Sea Energy AS; Postboks 1243;9504 Alta

A/S Norske Shell; Postboks 40;4098 Tananger

Agora Oil & Gas; Postboks 400 Sentrum;4002 Stavanger

Altinex Oil Norway AS; Postboks 550;4003 Stavanger

Bayerngas Norge AS; Postboks 73;0216 Oslo

BG Norge AS; Postboks 780 Sentrum;4004 Stavanger

BP Norge AS; Postbok 197 Forus;4065 Stavanger

Bridge Energy AS; Postboks 279;1379 Nesbru

Centrica Resources Norge AS; Postboks 520;4003 Stavanger

Chevron Norge AS; Postboks 97 Skøyen;0212 Oslo

Concedo ASA;Torvveien 1;1382 Asker

ConocoPhillips Skandinavia AS; Postboks 3 Forus;4064 Stavanger

Core Energy AS; Postboks 1489 Vika; 0116 Oslo

Dana Petroleum Norway AS; Postboks 260;0216 Oslo

Det norske oljeselskap ASA; Føniks;Munkegt. 26;7011 Trondheim

Dong E&P Norge AS; Postboks 450 Sentrum;4002 Stavanger

E&P Holding AS; Luramyrveien 29; 4313 Stavanger

E.ON Ruhrgas Norge AS; Postboks 640 Sentrum;4003 Stavanger

Edison International SpA Norway Branch; Postboks 130 Forus;4065 Stavanger

Eni Norge AS; Postboks 101 Forus;4064 Stavanger

Enterprise Oil Norge AS; Postboks 40;4098 Tananger

Explora Petroleum AS; Postboks 747; 4004 Stavanger

ExxonMobil Exploration & Production Norway AS; Postboks 60 Forus;4064 Stavanger

Faroe Petroleum Norge AS; Postboks 309 Sentrum;4002 Stavanger

Fortis Petroleum Norway AS; Solbråveien 20; 1383 Asker

Front Exploration AS; Postboks 690 Sentrum;9257 Tromsø

GDF Suez E&P Norge AS; Postboks 242 Forus;4066 Stavanger

Hess Norge AS; Postboks 130 Forus;4065 Stavanger

Idemitsu Petroleum Norge AS; P.O.Box 215 Skøyen;0213 Oslo

LOTOS Exploration and Production Norge AS; Postboks 132 Forus;4065 Stavanger

Lundin Norway AS; Strandveien 50D;1366 Lysaker

Maersk Oil Norway AS; Postboks 8014 Forus;4068 Stavanger

Maersk Oil PL 018 C Norway AS; Postboks 8014 Forus;4068 Stavanger

Marathon Petroleum Norge AS; Postboks 480 Sentrum;4002 Stavanger

Nexen Exploration Norge AS; Postboks 63 Forus;4064 Stavanger

Noreco ASA; Postboks 550;4003 Stavanger

Norpipe; Ekofiskvegen 35;4056 Tananger

Norsea Gas AS; Forusbeen 50;4035 Stavanger

Norske AEDC AS; Postboks 207 Sentrum;4001 Stavanger

North Energy AS; Postboks 1243;9504 Alta

OMV (Norge) AS; Postboks 130 Forus;4065 Stavanger

Petoro AS; Postboks 300 Sentrum; 4002 Stavanger

PGNiG Norway AS; Postboks 344;4067 Stavanger

Petrolia Norway AS; Hopsnesvegen 127; 5232 Paradis

Premier Oil Norge AS; Postboks 800 Sentrum;4004 Stavanger

Repsol Exploration Norge AS; Stortingsgata 8;0161 Oslo

Rocksource ASA; Postboks 994 Sentrum; 5808 Bergen

RWE Dea Norge AS; Postboks 243 Skøyen;0213 Oslo

Skagen 44 AS; Postboks 332;4002 Stavanger

Skeie Energy AS; Luramyrveien 29; 4319 Sandnes

Spring Energy Norway AS; Tordenskioldsgate 6 B;0160 Oslo

Statoil Petroleum AS; Serviceboks;4035 Stavanger

Suncor Energy Norge AS; Postboks 269; 4002 Stavanger

Svenska Petroleum Exploration AS; Biblioteksgatan 29;Postboks 27823;115 93 Stockholm;Sverige

Talisman Energy Norge AS; Postboks 649 Sentrum;4003 Stavanger

Total E&P Norge AS; Postboks 168 Sentrum;4001 Stavanger

Valiant Petroleum Norge AS; Haakon VII's gate 8;4005 Stavanger

VNG Norge AS; Postboks 720 Sentrum;4003 Stavanger

Wintershall Norge ASA; Postboks  230 Sentrum;4001 Stavanger

Kunnskapsparken i Harstad; Postboks 746, 9487 Harstad  

NIFES; Postboks 2029 Nordnes; 5817 Bergen  

NILU; Instituttveien 18, 2007 Kjeller

NIVA; Gaustadalléen 21; NO-0349 Oslo

NODE; Sørlandet Kunnskapspark; Gimlemoen 19; 4630 Kristiansand S

Norut Tromsø; Forskningsparken i Tromsø, Breivika, 9294 Tromsø

Næringsforeningen i Tromsøregionen; Pb. 464 Sentrum; 9255 Tromsø

Petro Arctic; Postboks 301, 9615 Hammerfest

Probarents AS; Sjøgata 6; 9600 HAMMERFEST

SINTEF petroleumsforskning AS; box 4760 Sluppen, NO-7465 TRONDHEIM

Vest-Finmark regionråd; Måsøy kommune; Torget 1, 9690 Havøysund

Forum for utvikling og miljø; Storgata 11; 0155 Oslo 

Fremtiden i våre hender; Fredensborgveien 24G; 0177 Oslo  

Greenpeace Norge; St. Olavsplass 1, 0130 Oslo.

Miljøstiftelsen Bellona; Boks 2141 Grünerløkka; 0505 Oslo

Natur og ungdom; PB4783 Sofienberg; 0506 OSLO  

Norges miljøvernforbund; Postadresse: Postboks.593, 5806 Bergen

Norges naturvernforbund; Grensen 9 B, 0159 Oslo

Sabima; Pb. 6784 St. Olavs plass, 0130 Oslo  

WWF verdens naturfond; Postboks 6784 St. Olavs Plass, 0130 Oslo

ZERO, Maridalsveien 10, 0178 Oslo

Fiskebåtredernes forbund, Postboks 67, 6001 Ålesund

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Postboks 5471 Majorstuen, 0305 OSLO

Finansnæringens Fellesorganisasjon Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo

Industri Energi, Youngsgt. 11, 0181 OSLO

Kommunenes Sentralforbund,  Postboks 1378, Vika, 0114 OSLO

Landsorganisasjonen i Norge, Youngsgt. 11, 0181 Oslo

Lederne, Postboks 2523 Solli, 0202 OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo

Norges fiskarlag, Postboks 1233 Sluppen, 7462 Trondheim,

Norges kystfiskarlag, Postboks 97, 8380 Ramberg,

Norges rederiforbund, Postboks1452 Vika, 0116 Oslo

Norsk Industri, Postboks 7072 Majorstuen, 0306 Oslo

Norsk olje og gass, Postboks 8065, 4068 Stavanger

SAFE, Postboks 145 Sentrum, 4001 STAVANGER

Sør-Norges Trålerlag, Sørhauggt.128, 5527 Haugesund

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, postboks 9232, 0134 Oslo

Publish What You Pay (PWYP), Brugata 1, 0183 Oslo, Norway

Transparency International, PB 1385 Vika, 0114 Oslo

Det norske Veritas, Veritasveien 1, 1363 Høvik

Regjeringsadvokatembetet, Pb.8012 Dep., 0030 Oslo

Riksrevisjonen, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo

UiO/ Nordisk Institutt for Sjørett, avd for Petroleumsrett, Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo

IRIS; Postboks 8046 ; 4068 Stavanger

Handelshøyskolen BI, Handelshøyskolen BI, 0442 Oslo

Toll- og avgiftsdirektoratet, Skatte- og avgiftsregnskap, Postboks 8122 Dep, 0032 OSLO

Oljeskattekontoret, PB 9200 Grønland, 0134 Oslo

Norges Bank, Postboks 1179 Sentrum, 0107 Oslo

 
Til toppen