Høring – forslag til endring av rammeplanforskriften for ingeniørutdanningen

Departementet foreslår her en hjemmel for å dispensere fra kravet om at kandidater skal kunne formidle ingeniørfaglig kunnskap på norsk. Vi ber samtidig om høringsinstansenes vurdering av nødvendigheten av å ha et slikt språkkrav nedfelt i forskriften.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 07.03.2016